قاضی پور کدام وزارت را وزارتخانه زمین خواری نامید؟


قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزیر کشاورزی نسبت به کشاورزان، وزارتخانه او را وزارتخانه واردات و زمین خواری نامید.

 ویدیوهای پیشنهادی