بولتن ساز و گزارش گیری حرفه‌ای


بولتن‌ساز و گزارش‌‌های تحلیلی/آماری در زلکا امکان گزارش‌گیری بهینه را فراهم می‌کند. این گزارشات به هدف خلاصه‌سازی اتفاقات دوره‌ای در رسانه‌ها، گزارش به مدیریت، جمع‌بندی نتیجه‌ی فصل‌های کاری و موارد دیگر به صورت هوشمند و دستی می‌تواند کمک‌ حال افراد و تیم‌های حوزه‌ی رسانه، روابط عمومی و تبلیغات باشد.

 ویدیوهای پیشنهادی