کلیپ پادکست "ما در شرایط بدر و خیبریم..."


کلیپ پادکست "ما در شرایط بدر و خیبریم..." بخشی از بیانات امام خامنه ای (حفظه الله) در نوزدهم دیماه سال 1390 سفارش شبکه الصراط

 ویدیوهای پیشنهادی