سنگ کلیه شكنی با ليزر


يكي از بهترين ابزار سنگ شكني،،شكستن سنگ توسط ليزر هولميوم است.در جريان سنگ شكني با ليزر هولميوم انرژي از درون يك فيبر منعطف منتقل شده و با مكانيسم تبخير،سبب شكستن سنگ ميشود.از مزاياي ليزر هولميوم ميتوان به توانايي شكستن تمامي سنگها بدون توجه به جنس ان،كارايي و امنيت بيشتر نسبت به سنگ شكني معمول،ايجاد قطعات ريز سنگ و نياز كمتر به ساكشن و گراسپر براي خروج سنگ اشاره كرد.

 ویدیوهای پیشنهادی