مهمترین اخبار کرونا در روز چهارشنبه 14 اسفند


مهمترین اخبار مربوط به کرونا در روز چهارشنبه چهاردهم اسفندماه را در این ویدئوی یک دقیقه‌ای ببینید.

 ویدیوهای پیشنهادی