تعطیلی تمام فعالیت ها و اماکن ورزشی


به دلیل شیوع ویروس کرونا تمامی فعالیت های ورزشی تعطیل شد

 ویدیوهای پیشنهادی