رییس جمهور: پشت بام خانه را تبديل به نيروگاه خورشيدی کنید


رییس جمهور اعلام داشت: پشت بام خانه را تبديل به نيروگاه خورشيدی کنید

 ویدیوهای پیشنهادی