بله اینجا جایی نیست جز ایران ! - ترنج -


تصویربرداری هوایی از جاده توسکستان که شاهرود را به گرگان وصل می‌کند.

 ویدیوهای پیشنهادی