تراکتورها برای مقابله با کرونا به خط شدند


تراکتورداران سمیرمی به صورت داوطلب با همکاری شهرداری این شهر آماده ضدعفونی این شهر شدند‎ .‎بنا به درخواست رانندگان تراکتور برای همکاری با شهرداری جهت ضدعفونی کردن شهر، تراکتورها در شهرداری سمیرم گرد هم آمدند.

 ویدیوهای پیشنهادی