رزمندگان خط مقدم کرونا


این روزها کادر پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی و درمانی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند، افرادی که با روحیه عالی از جان خود گذشته‌اند تا بیماران را نجات دهند.

 ویدیوهای پیشنهادی