نگاهی به بزرگترین مرکز خرید خاورمیانه!


ایران مال یکی از پنج مرکز خرید بزرگ دنیاست و رتبه یک را در خاورمیانه دارد . این مجموعه یکی از پنج مجموعه برتر جهان است، که جز عظیم ترین پروژه های تجاری ، فرهنگی و اجتماعی است.

 ویدیوهای پیشنهادی