تغییر ناگهانی تخصص کارشناس بی‌بی‌سی از محیط‌زیست به خبرنگاری


تغییر ناگهانی تخصص کارشناس بی‌بی‌سی از محیط‌زیست به خبرنگاری و کرونا شناسی www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو : "اعظم بهرامی" که تا دیروز با عنوان کارشناس محیط‌زیست، در شبکه بی‌بی‌سی علیه ایران سیاه‌نمایی می‌کرد، ناگهان از شب گذشته با عنوان جدید "خبرنگار" و "کارشناس کرونا" در این شبکه ظاهر شد و تلاش کرد آمار‌های منتشر شده در ایران در خصوص مبتلایان و قربانیان کرونا را زیر سوال ببرد.

 ویدیوهای پیشنهادی