تست محصولات پرتی وولگار- بلینک- استودیومیکاپ


در این ویدیو گیتای عزیز برای ما میکاپ شاینی انجام میدهند که به گفته خودشون اولین بار هست میکاپ براق و شاین انجام میدهند و از این تجربه بسیار لذت بردند و راضی بودند.

 ویدیوهای پیشنهادی