کلیپ کوتاه حضرت زینب (س)


من زنی از خیمه گاه زینب ام ، چادرم را بر سرم کردم عَلَم! هرکجا که می روم با چادرم ، خیمه برپا می کنم در هر قدم! ... ما زنان خیمه پوش این دیار ، فارغ از نام و نشان و شُهرت ایم ، ما ستونهای قیام خیمه ایم ، چشم در راه قیام حُجّت ایم ...

 ویدیوهای پیشنهادی