کلیپی زیبا از رژه سربازان آلمان نازی و میدان نبرد


آدولف هیتلر،مردی وطن پرست که در بحبوحه وضعیت بد المان که اقتصادش فلج شده و در شرف فروپاشی بود به قدرت رسید،او تنها در عرض۶سال آلمان را به اندازه ۲۰۰سال یک کشور جهان اول پیشرفت داد و به ابر قدرت جهان تبدیل کرد،دشمنانش تحمل ظهور قدرت دیگری را نداشتند و علیه او جنگ به راه انداختند،هیتلر برخلاف تمایلش وارد جنگ شد،بعد از شکستش،دشمنانش با دروغ از او دیوی در ذهن جهانیان ساختند،دروغی که تا امروز پابرجاست.

 ویدیوهای پیشنهادی