تبعیض و بی‌توجهی به تبصره 10 ماده 17 در حق آموزشیاران کهگیلویه و بویراحمدی


جمعی از آموزشیان و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی کهگیلویه و بویراحمد به دلیل آن چه که خود آن را تبعیض می‌نامند در خصوص عدم التزام به تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف آموزشیان نهضت در استان دست به اعتراض زدند. نیروهای آموزش دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند، مشمول این تبصره می باشند این قانون از تاریخ 1395/6/31 لازم الاجراء می باشد.

 ویدیوهای پیشنهادی