کلید لمسی ساده با قابلیت استفاده به عنوان کلید تبدیل


این محصول دارای سه کانال رله ای می باشد که کنترل هر یک از کانال ها از دو طریق ممکن می باشد 1. لمس شدن پنل کلید تاچ از ویژگی های پنل لمسی می توان به حساسیت بالا نسبت به لمس از طریق انگشتان دست و داشتن نور پس زمینه برای یافتن کلید در تاریکی شب اشاره کرد 2. ورودی شستی علاوه بر ترمینال های خروجی قابل اتصال به لامپ، پشت کلید دو ترمینال به منظور اتصال به کلید شستی وجود دارد. تعداد ضرب یک، دو و سه به ترتیب منجر به روشن یا خاموش شدن پل معادل آن می شود.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها