طناب کشی فورد با تسلای دست ساز


پس از اینکه فورد زیر قرار مسابقه رسمی طناب کشی زد این تیم مهندسی یک تسلای با نصف ابعاد ساختند تا توانمندی این خودرو را بار دیگر محک بزنند وبسایت چرخدنده، اخبار به روز، معتبر و جذاب از سراسر جهان www.charkhdande.net

 ویدیوهای پیشنهادی