آذری جهرمی انارستان پیشگام در اینترنت پاک - silent -


آذری جهرمی وزیر ارتباطات در گفتگوی مستقیم با بخش نیمروزی خبر سیما در پاسخ به گوینده خبر که درباره اینترنت پاک پرسید به اقدامات انارستان در ارایه سیمکارت و تبلت کودک و نوجوان و همچنین محتوای آموزشی و پرورشی مناسب در قالب اپلیکشن های ویژه اشاره کرد و ظرفیت توسعه این پروژه گفت.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها