اهنگ دختر کرجی از مجتبی ترکاشوند


قلم نامردی تو کرماشاه نداریم ای دختر کرجی تونه تنها بزاریم راحت نیامدی گلم که راحت بری ا دلم مه درون رنده شدم اینه که شرمنده شدم تا تو میای پیشم مه ا زمین کنده میشم میام تونه بقل کنم یه دفعه شرمنده میشم دل یه کله اونه مخاد اون از مه خوشش میاد گرمه دمه کار خدا عشق مه به چشش میاد تو کرجی مه لکم عقاب تو فلکم تو تو ادمی یا پری خیلی وقته تو شکم آی کرجی محشری مایه نگیر سر سنگین دختر تک پر نباشه بشش میگن پا دری خوشش بیاد یا نیاد خوب داره باشم راه میاد ایه انتظارم سر میاد ورقت ماهم در میاد دل و سینی مه سوخته کیه به شت چش دوخته ایه دل مه برای تو زندگیش فروخته تو او میگه سلام بشم تمام میشه کشمکشم تا دس میزاره تو دسم سیاه میشه جلوی چشم ایه لک کنگاوری افتاده تو دربه دری آی کرجی چه مشه از جان مه بگزری تو کرجی مه لکم عقاب تو فلکم تو تو ادمی یا پری خیلی وقته تو شکم آی کرجی محشری مایه نگیر سر سنگین دختر تک پر نباشه بشش میگن پا دری

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها