آموزش اکسل پیشرفته در آموزشگاه عصرنخبگان - تابع hlookup در اکسل


در این فیلم آموزشی به بررسی کامل تابع hlookup پرداخته شده است. این فیلم توسط اکبر مهدیزاده در آموزشگاه عصرنخبگان تهیه و منتشر شده است. شما میتوانید برای مشاهده کامل فیلم و سایر فیلم های آموزشی از توابع اکسل پیشرفته برروی آدرس زیر کلیک کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها