آموزش زیر لیوانی رزینی "سنگ عقیق" -اپوکسی کار


در این ویدیو آموزشی، تکنیک و روش انجام پرطرفدار عقیق آموزش داده شده است. ابن تکنیک با استفاده از رزین اپوکسی که ماده ای دو جزئی هست و با استفاده از رنگ های پودری و جوهری و خمیری به صورت زیرلیوانی انجام میشود. مواد و رنگ های استفاده شده در این آموزش: 1-رزین اپوکسی و هاردنر (P2006) 2-رنگ جوهری زرد 3-رنگ جوهری قرمز 4-رنگ جوهری سبز 5-رنگ پودری قهوه ای صدفی 6-رنگ خمیری سفید در این ویدیو آموزشی به مدت 18 دقیقه از 0 تا 100 ساخت زیر لیوانی رزینی آموزش داده شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها