اسلایم بازی باحال - اسلایم های آناناسی بانمک (قسمت 361)