مقابله با هوس سیگار


مقابله با هوس سیگار - در این کلیپ حامد سلیمی راجع به هوس سیگار و نحوه مقابله با آن صحبت میکند. ویدیوهای بیشتر در سایت تازه نفس:

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها