کارنامه بیمه پارسیان در سال 1398


حق بیمه تولیدی شرکت بیمه پارسیان در پایان سال ۱۳۹۸ با رشدی ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۲۸ هزار و ۲۷۹ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال رسیده است.از کل حق بیمه تولیدی شرکت بیمه پارسیان در مدت یادشده ۴۴ درصد در رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۱۰ درصد مربوط به رشته‌های بیمه زندگی، ۲۱ درصد متعلق به رشته بیمه درمان و ۲۲ درصد متعلق به سایر رشته‌ها بوده است.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

00:25 میهن!!