بازدید مدیر عامل شرکت شهروند از فروشگاه های نفت، دروس، چیذر و محک(دارآباد)


بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند از روند خدمات رسانی و عملکرد فروشگاه های نفت، دروس، چیذر و محک(دارآباد) در خصوص بحران کرونا وعید نوروز.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

00:20 ✏

00:25 میهن!!