صعود کوه روها در روز طبیعت به قله عظیمیه ( بیجی کوه ) 1399/01/13


1-به چه قیمتی به طبیعت و کوهستان می رویم ؟ | 2-با توجه به اینکه جهان ، ویروس کرونا را جدی گرفته است ، چرا هنوز برخی از مردم ایران آن را شوخی گرفته اند ؟ | 3-به نظر شما چرا مردم ما نسبت به قوانین اجتماعی و مسئولانه ، بعضا واکنش انتزاعی از خود بروز می دهند ؟ | 4-علی رغم داشتن روح سالم چرا کوهرو ها ، کوهنوردان و دوستداران طبیعت و کوهستان بعضا به توصیه های متخصصین پزشکی و ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا گوش فرا نمی دهند ؟ | لطفاازسایت وفضاهای مجازی پایگاه خبری رادیوکوهنورددراینستاگرام وتلگرام نیزدیدن فرمائید

 ویدیوهای پیشنهادی