بازدید مدیر عامل شرکت شهروند از فروشگاه های ملک، شهرری و بوستان


مدیرعامل شرکت شهروند با حضور در فروشگاه های شهروند ملک، شهرری و بوستان به بررسی عملکرد این فروشگاه ها و روند خدمات رسانی در خصوص بحران کرونا و فرارسیدن نوروز 99 پرداخت.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

10:59 کیش98