پدر تنها تکیه گاه توی دنیا


احتیاجی به تسبیح نیست … دستانت را که به من بدهی … با انگشتانت ذکر دوست داشتن میگویم … پدرم ، دستانت ، چشمانت وصدایت را عاشقانه دوست دارم …

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها