پدرم تاج سرمه - کلیپ عاشقانه پدر


ویدیو عاشقانه تبریک روز پدر: قلمم راست بایست! واژه ها ...گوش به فرمان قلم! همگی نظم بگیرید مودب باشید! صاحب شعر عزیزی است به نام "پدر" تو که باشی بابا! دست و دلباز ترین شاعر این منطقه ام آنقَدَر واژه به پای تو بریزم که نگو... گرچه از دور ولی،دست تو را میبوسم نه شعار است ،نه حرف! آنقَدر خاک کف پای تو هستم که نگو

 ویدیوهای پیشنهادی