تیغه اوپرت مرز طبیعی دو استان


تیغه یا کوه های اوپرت مرز طبیعی دو استان مازندران و سمنان می باشد که مناطق جنگلی مازندران را از مناطق خشک سمنان جدا می کند

 ویدیوهای پیشنهادی

05:43 اوپرت

 جدیدترین ویدیوها

00:19 چامک ۵