محله میلیونر ونزوئلا


داخل محله میلیونر ونزوئلا (عمارت متروکه) - ونزوئلا با نام رسمی جمهوری بولیواری ونزوئلا کشوری است در شمال آمریکای جنوبی. پایتخت آن کاراکاس است

 ویدیوهای پیشنهادی