راهکار مهار سیل در خوزستان


شبکه خبر - 14 فروردین 99 - 13:00| وزیر نیرو گفت:‌ برای مهار سیلاب‌های احتمالی پیش رو حدود 5.5 میلیارد متر مکعب حجم مخازن سدها در خوزستان خالی نگه داشته شده است. اردکانیان افزود: میزان بارش‌ها هرچند نسبت به مدت مشابه پارسال 11 درصد کمتر است اما در مقایسه با میانگین 50 ساله کشور 23 درصد افزایش یافته است.

 ویدیوهای پیشنهادی