اقدام نمادین و اعتراضی فعالان اجتماعی و رسانه‌ای میانه


همزمان با سیرصعودی آمار مبتلایان به کرونا؛ اقدام نمادین و اعتراضی فعالان اجتماعی و رسانه‌ای میانه

 ویدیوهای پیشنهادی