چهارمین پرش مهران از هواپیما در قشم


در چتربازی تندم سقوط آزاد ابتدا توضیحی پنج دقیقه ای به شما داده شده و سپس به همراه استاد نقدی پری سوار هواپیما می شوید. داخل هواپیما از طریق هارنس و رابط های خاصی به استاد متصل شده و در نهایت به همراه وی، این هیجان و آدرنالین فوق العاده را تجربه خواهید کرد. در این روش عملا فقط مربی ست که همه کارها را اجرا می نماید که به اصطلاح آن را پرش تندم می نامند. اگر علاقمند به تجربه و یادگیری ورزش چتربازی، سقوط آزاد و پرش از هواپیما هستیید وبسایت و صفحه اینستاگرام ایشان را حتما مطالعه کنید. وبسایت www.mehdinaghdipari.com اینستاگرام @mehdi_naghdipari

 ویدیوهای پیشنهادی