یک بیمار حین جراحی مغز در بیمارستانی در انگلیس ویولن نواخت


یک بیمار حین جراحی مغز در بیمارستانی در انگلیس ویولن نواخت داگمار ترنر یک ویولنیست حرفه ایست؛ دکترها در این عمل جراحی و در حالیکه او مشغول نوازندگی است یک تومور را از لوب فرونتال سمت راست مغز او خارج می کنند؛ این قسمت نزدیک به بخشی از مغز است که حرکات ظریف دست چپ او را کنترل می کند پزشکان، از جمله پزشک ایرانی، دکتر کیومرث اشکان در این عمل موفق شدند 90 درصد از تومور را بدون صدمه دیدن مهارت های حرکتی ترنر از مغز او خارج کنند ترنر بعد از این جراحی گفته امیدوار است خیلی زود به ارکستر خود برگردد/یورونیوز

 ویدیوهای پیشنهادی