عاقبت فرار راننده پورشه از ترس پلیس پس از تصادف جزیی


یک جوان 35 ساله روس که پشت فرمان خودروی پورشه یکی از اقوام خود نشسته بود، با خودروی دیگری در خیابان به صورت جزیی تصادف کرد.این جوان که شوکه شده بود، برای فرار از روبرو شدن با پلیس، کار دست خود داد و به شدت با خودروی پارک شده در خیابان تصادف کرد. تصادف, ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها