مرغ سحر - همخوانی رضا بهرام و هوروش بند


همخوانی آواز مرغ سحر توسط رضا بهرام و هوروش بند . امیدواریم از تماشای این ویدیو لذت ببرید. شعر : ملک الشعرای بهار

 ویدیوهای پیشنهادی