کدام گروه خونی میزبان بهتری برای کروناست؟


دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا کلانشهر تهران پاسخ می دهد: چه گروه های خونی با شدت بیشتری به کرونا مبتلا می شوند؟

 ویدیوهای پیشنهادی