•اقتصادی ترین پیتزا ؛ به سبکِ کوبایی•


پیتزایی که تو کوبا سفارش میدی و تحویل میگیری با تصوری که از پیتزا داری فرق میکنه... -چه فرقی؟! پیتزایِ اَصلِ کوبایی با خمیرِ ضخیم و تُپُل پُخته میشه همراهِ سُسِ گوجه ای که یکم شیرینه و همینطور پنیر... همین!! چیزِ دیگه ای نداره! مگر اینکه از داخلِ منو که نهایتاً تنوعش در حدّ ۵ تا آیتمه انتخاب کنی به غیر از نون و سُس و پنیر؛ فقط یکیش!! یا فلفل دُلمه یا ژامبون یا قارچ یا پنیرِ بُز یا گوجه!

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها