خانه و موزه زوج معروف و هنرمند ایرانی


«"تو در زندگی با من کم خندیدی اما از حالا این فرمانبردار تو کاری می‌کند که روح خانه غش غش خنده‌های تو باشد."»  (جعفری، مسعود . نامه‌های سیمین دانشور و جلال آل احمد جلد دوم. تهران : انتشارات نیلوفر.)

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها