شهر SKIDZYEL - کشور بلاروس


شهر Skidzyel در غرب کشور بلاروس در منطقه گرودنو در نزدیکی مرز با کشورهای لیتوانی و لهستان قرار دارد.