خدمات شرکت مهندسی صنعتی فهامه


شرکت مهندسی صنعتی فهامه، ارائه دهنده خدمات: -بازرسی کالا -بازرسی فنی -ارزیابی انطباق -اعتبارسنجی -امکان سنجی طرح ها (فنی–اقتصادی) -نظارت بر طرح ها و کنترل پروژه -مدیریت جامع گردشگری -آموزش -صدور گواهی ایزو فهامه، حافظ کیفیت و سرمایه

 ویدیوهای پیشنهادی