|به ما پرواز بده | - دیالوگ فیلم جرم


معمولا اینطور است که ما طلبِ خواستنی‌های خوب را از #او می‌کنیم .. شهرت، ثروت، سلامتی و و و - امری بدیهی برای انسانِ کمال گرا - اما بازی روزگار گاهی چنان طومارِ این انسانِ متمدن را درهم می‌پیچاند که آرزویش، بدترینِ چیزهاست! خواسته‌اش، رسیدن به تلخ‌ترین هاست... - خدایا من رو خلاص کن ؛ تمومش کن اصلا - نیازی که در لحظه حس می‌کنیم و او در اوجِ رحمتش، با تمام قدرتش و نهایتِ بصیرتش به نحوی آن را اجابت می‌کند که چندی بعد، از گفته و کرده خود پشیمانیم : -که ای خدا چه حکمتی بود تو این کارت، دمت گرم

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها