فرار از صحنه تصادف مرگبار


راننده‌ای پس از برخورد شدید با عابران پیاده پا به فرار گذاشت.

 ویدیوهای پیشنهادی