بالن سواری ایرانیان و پرش از آن


بالن سواری یکی از کارهایی است که هیجان و زیبایی خاصی داشته و در عین حال بسیار مفرح است. حال تصور کنید بعد از رسیدن بالن به ارتفاع از روی سبد آن با چتر بیرون پریده و سقوط آزاد کنید. این ویدئو روایت و مستند انجام همه این کارها توسط جمعی از ایرانیان حرفه ای این رشته با مربیگری استاد مهدی نقدی پری است. ببینید و لذت ببرید. آدرس وبسایت www.mehdinaghdipari.com آدرس صفحه اینستاگرام @mehdi_naghdipari

 ویدیوهای پیشنهادی