در مشکلات همیشه خودتون رو مقصر میدونید؟


برخی هر مشکلی براشون پیش میاد خودشون رو مقصر میدونند. این ویدئو کمک کنندس. تله های فکری ما رو در شرایط سخت اذیت میکنند. باید اونا رو بشناسیم و برای رفعش اقدام کنیم. تله های فکری تاب آوری ما رو در شرایط سخت میاره پایین

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها