سقوط از فضا تا زمین


پریدن یک فضانورد اتریشی از ایستگاه فضایی به ارتفاع ۱۲۸۰۰۰ فوت با سرعت ۱۲۳۶ کیلومتر در ساعت برای رسیدن به زمین بعد از ۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه. ضمنأ خانواده اش به صورت زنده در حال تماشای این رویداد خارق العاده هستند، ما می توانیم کره زمین را به طور واضح و کامل ببینیم.

 ویدیوهای پیشنهادی