70 سال غذا نخورده


عجیب ترین آفریده خدا که ۷۰ سال است هیچ چیزی نخورده است! این مرد هندی برای اینکه به متخصصان ثابت کند که هیچ آب و غذایی نیاشامیده و نخورده است، آزمایشهای مختلفی داده و چند هفته زیر نظر ۳۰ دوربین و متخصصان مختلف قرار گرفته تا بالاخره ادعایش ثابت شد و دنیا را شگفت زده کرد! او فقط از آب برای حمام استفاده می کند و تا حالا هیچگونه ادرار و مدفوعی در زندگی نداشته است! جانی، مرد هندی معتقد است که یک فرشته توانایی نخوردن و نیاشامیدن به او داده و در عوض از شهد آسمانی تغذیه می کند!

 ویدیوهای پیشنهادی