مسیر ۱۸۹ ( Lane 189 )


مسیر ۱۸۹ که در ناحیه پوتوا در مرکز شانگ‌های و نزدیک به معبد جادبودا قرار دارد - برای ارائه یک مقصد سبک زندگی برای متخصصان جوان شانگهای طراحی شده است. برای مشاهده اطلاعات کامل بنا به سایت Razheh.com مراجعه فرمایید .

 جدیدترین ویدیوها